مطالب توسط احمد

گزیده‌ی کتاب فهرست چیزهایی که دلم می‌خواهد – بخش اول

بریده‌ی اول همیشه دروغ می‌گوییم. برای نمونه، خوب می‌دانم که من زیبا نیستم. چشمانی آبی ندارم که مردان در آن به تماشای خود بنشینند؛ که دلشان بخواهد در آن غرق شوند تا به هوای نجات دادنشان، در آن غوطه‌ور شویم. اندام مانکن گونه ندارم. من از جنس فربه هستم، حتی میتوانم بگویم گوشتالو. از آن […]

گزیده‌ی کتاب انسان‌ها

بریده اول فکر می کنند خدا همیشه طرف آن هاست، حتی اگر طرف آن ها در تضاد با بقیه ی هم نوعان شان باشد. آن ها نمی توانند در مورد دو واقعه بسیار مهم که به صورت زیستی برایشان اتفاق می افتد – تولید مثل و مرگ- به توافق برسند. تظاهر می کنند می دانند […]

پادکست معرفی کتاب: معرفی کتاب شهر دزدها _ اثر دیوید بنیوف

کتاب معرفی شده در پادکست یعنی شهر دزدها رمانی هیجان انگیز، پرماجرا و دارای طنزِ تلخ، اثر دیوید بنیوف است که اولین بار در سال ٢۰۰٨ منتشر شده. این کتاب داستان دو نوجوانِ روس در زمان جنگ جهانی دوم و در دوران محاصره ی لنینگراد است. دوتا از کاراکترهای داستان، لِو و کولیا که هرکدوم […]